Voordracht van Roland van Vliet over de 4 mysteriestromen Tekst : Jackie Nieman

Beste Mensen,

Je zou kunnen zeggen dat er vier belangrijke mysteriën stromingen zijn die de hele mensheid ontwikkeling hebben gevormd. Rudolf Steiner sprak daarover rondom de z.g. Weihnachtstabel.
We spreken dan over de Oosterse mysterie stroom waar de nadruk ligt op het ontwikkelen van
wijsheid, het vormen van wijsheid of anders gezegd een sterke vorm van innerlijke zelfkennis waar b.v. de Buddha over sprak of Laothé, zó, dat de ziel helemaal getransformeerd kan worden tot levende Sofia. Dat werd altijd genoemd: Manas.Voordracht van Manfred Klett, als afsluiting van de tagung 2008 (inderdaad al meer dan 10mjaar oud, maar nog steeds razend actueel)

april 9, 2008

Voor een wederom compleet volle zaal begon Manfred Klett aan zijn voordracht over de betekenis van de bewustzijnsziel als poort tot nieuwe spiritualiteit voorde moderne biolgisch dynamische boer. Hier een samenvatting.

Als landbouwer en tuinder staan we in een spagaat. Enerzijds willen we deaarde biologisch-dynamisch bewerken, de aarde verplegen. Anderzijds blijft hierweinig van over als we alle intensiteit aan technische snufjes, formules,regelingen, werk voor het beeldscherm, nodig hebben. Het Ik wordt afgestompt enafgesloten : hier ben ik en dxc3¡xc3¡r is de wereld. Er heerst een soortspiegelbeeld-ritueel : cliche, deovereenkomst en de routine regeren ons dagelijks leven. Wij merken slechts debuitenkant van de dingen op, de externe vorm van de koe, de boom, de machine.Wevervallen tot een diepe onzekerheid als we op zoek willen naar onze eigenspiritualiteit.
Intuïtie kan het best worden omschreven als een "ingeving", een vorm van "direct weten", zonder dat je dit beredeneerd hebt, een scherp en snel inzicht . “Een weten “ die niet uit eerdere kennis kan worden afgeleid. Bijv. de telefoon gaat en je weet wie er belt nog vóór dat je de telefoon hebt opgepakt. Lopen in het bos en je weet dat je het verkeerde pad bent opgelopen, nog zonder dit te merken aan de veranderende omgeving.
Intuïtief handelen kan je helpenom in complexe situaties toch een juiste beslissing te nemen.
Intuïtie is er niet vanzelf, maar moet worden gevormd.
Dit komt o.a. omdat er hierbij in mindere mate een beroep wordt gedaan op de beperkte capaciteit van onze hersenen.Voor archief : rechtsklik op de link  om de betreffende pagina in een nieuw venster te openen