Ons bedrijf is ruim 25 hectare groot en de weiden liggen naast en achter de boerderij. Ideaal om de koeien zo veel als maar kan buiten te laten lopen.


De landerijen van de boerderij strekken zich uit vanaf de terp van het dorp tot aan de randen van een drooggevallen meer ( de ‘’Marlannen’’). Voor de afsluiting van de Lauwerszee stond dit meer in open verbinding met de Waddenzee. Tegenwoordig vinden we in het voorjaar op deze, niet meer door kunstmest en bestrijdingsmiddelen beinvloede, weiden één van de grootste gruttobroedplaatsen van Europa. ’s Zomers grazen hier de koeien.

Het oude greppellandschap met z’n van eeuwen terug datererende natuurlijke niveauverschillen wordt nog zo veel als mogelijk in stand gehouden.

Dit alles zorgt ervoor dat er op de 25 ha. een plaatselijke plantenrijkdom is ontstaan van meer dan 75 soorten aan grassen en kruiden.

wij zijn aangesloten bij het weidevogelboerennetwerk van de Vogelbescherming.