Kaasboerderij de Marlannen

 

VOORLOPIG SCHEMA VOOR 2021
     

             ELKE   VRIJDAG  OP  DE  WEEKMARKT  IN  LEEUWARDEN   (BIOLOGISCH GEDEELTE)

 1 MEI    OUWESYLSTER MARKT                                                                                               OUDEBILTZIJL 

28 MEI   IMAGINARIUM FESTIVAL                                                                                                    TYTSJERK

4 JUNI   SEEDYKSTER MERK    GARNALENFABRIEK                                                          MODDERGAT

5 JUNI OUWESYLSTER MARKT                                                                                               OUDEBILTZIJL   

11 JUNI  ZOMERFOLK FESTIVAL       STADSPARK                                                                 GRONINGEN

12 JUNI ZOMERFOLK FESTIVAL        STADSPARK                                                                 GRONINGEN

9 JULI  SEEDYKSTER MERK      GARNALENFABRIEK                                                          MODDERGAT

3 AUGUSTUS             NATUURMARKT              KRUIDHOF                                                   BUITENPOST

 5 AUGUSTUS              JAARMARKT                    CENTRUM                                                          DOKKUM

4  SEPTEMBER     OUWESYLSTER  MERK                                                                          OUDEBILDTZIJL

10 SEPTEMBER    TWIRRE STREEKMARKT                                                                                    DOKKUM

2 OKTOBER               OUWESYLSTER MERK                                                                       OUDEBILDTZIJL

15 OKTOBER                    OOGSTDAG IN DE KRUIDHOF                                                       BUITENPOST